ZE XIE 泽泻

Latin name: Rhizoma Alismatis Orientalitis
English name: Oriental Waterplantain Rhizome

Price per kilogram on request

 

SKU: 80443 Categories: ,